Povezali bomo slovenske organizacije in stanovska združenja v skupno in poenoteno prizadevanje za trajnostno gradnjo in s tem povezane širše družbene koristi.

Seznanili bomo strokovne in ostale javnosti o potencialih trajnostne gradnje s primeri dobre prakse iz tujine in predstavili trajnostno gradnjo kot priložnost za razvoj novih znanj in proizvodov ter kot možnost za ponovni zagon gradbeništva. Namen konference je tudi javnim organom in odločevalcem v javnem sektorju nakazati možnosti za dvig trajnostne kakovosti in učinkovitosti javnih stavb, istočasno pa izpostavili vlogo gradnje in obnove javnih stavb tudi kot platformo za razvoj gospodarstva in povečevanje konkurenčnosti le-tega v mednarodnem prostoru.

1. slovenska konferenca trajnostne gradnje bo priložnost za pogovor o trajnostni gradnji kot nuji in modelu za dvig ekološke, ekonomske in socialno-kulturološke kakovosti stavb.

Že izvedeni, predvsem pa v prihodnje načrtovani dogodki strokovnih združenj in organizacij bodo v naš prostor prinesli potrebno znanje in izkušnje na tem področju. Zaostrene gospodarske razmere, še posebej v panogah, povezanih z gradbeništvom, zahtevajo spremembo trenutno uveljavljenih praks od priprave investicij, preko načrtovanja do izvedbe in uporabe stavb.

Posebej pomembno pa je, da uresničevanje ciljev trajnostne gradnje bistveno razbremeni vplive na okolje, zmanjša izrabo neobnovljivih virov in predvsem izboljšuje kakovost ter ugodje bivanja. Slednje ima znanstveno dokazano pozitiven vpliv na zdravje ljudi, njihovo uspešnost in storilnost v privatnem in poslovnem okolju.

Mislimo na jutri. Delujemo povezano.


Uveljavljamo trajnostno gradnjo kot priložnost za razvoj novih znanj in proizvodov.


facebooktwitter
GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
f: + 386 (0) 1 52 00 728

GBC Slovenia je član: