Vlak brez voznega reda ali zakaj zamujamo z vzpostavitvijo nacionalne strategije trajnostne prenove stavb?

Napisal/a GBC Slovenija | . | Novice 2015 Ni komentarjev

Začnimo z postavljenim rokom: 30. april 2014. To je datum, do katerega so bile države članice EU zavezane, da vsaka v svojem okolju sestavi lastno, svojim posebnostim prilagojeno, a z zavezami Evropske Unije pogojeno strategijo trajnostne prenove stavb. K temu nas obvezujejo na skupni ravni sprejete uredbe. K temu nas zavezujejo podnebne spremembe, ki nas vse bolj kruto soočajo s posledicami našega neodgovornega ravnanja v preteklosti. K temu nas koncem koncev zavezuje naš obstoječi stavbni sklad, katerega dobršen del je izgrajen v skladu z gradbenimi praksami iz 70-tih ali 80-tih let prejšnjega stoletja, ki so glede na zahteve sedanjosti ter prihodnosti v večji meri preživele. Breme teh stavb, njihovih številnih slabosti, predvsem visokih vzdrževalnih in obratovalnih stroškov, se kot svinec useda na standard uporabnikov in jih, povezan z vsesplošno draginjo, rine v socialno brezno. Breme neučinkovitosti obstoječega stavbnega sklada pa na drugi strani pomeni tudi višjo porabo primarne energije na državni ravni ter s tem povezane višje potrebe po proizvodnji, neracionalno rabo vode, v stavbe vgrajene materiale, ki so škodljivi zdravju uporabnikov ter še vrsto drugih slabosti in neugodnosti.

Skoraj leto dni že zamujamo za rokom, ki ga je zastavila Evropska unija, zato je skrajni čas da prepoznamo priložnost in pospešimo prenovitvene dejavnosti. Skrajni čas je že, da izdelamo nacionalne strategije prenove, ki bodo pomagale zagotoviti naložbe v evropsko rast in v nova delovna mesta ter znižati račune za energijo izčrpanim prebivalcem evropskih mest, zato evropska združenja za trajnostno gradnjo pozivajo nacionalne vladne službe da se:

1. Vzpostavijo trajna partnerstva z industrijo, raziskovalnimi ter finančnimi inštitucijami, nevladnimi organizacijami in drugimi dejavniki ter izdela strategija, ki bo resnično povezala vse zainteresirane nacionalne partnerje s tistimi, ki morajo zanjo pripraviti osnove. Med javnim in zasebnim sektorjem se morajo za oblikovanje in vzpostavitev nacionalnih prenovitvenih strategij oblikovati močne, vključujoče ter kooperativne platforme.

2. Razvijejo z jasnimi mejnimi cilji podprte ambiciozne strategije, saj zanje potrebne tehnologije že obstajajo in industrija jih je sposobna proizvajati, a trgu je potrebna dolgoročna gotovost. Če želi Evropska Unija doseči svoje dolgoročne energetske in podnebne cilje, sta neogibno potrebni tako ambicija, da se presežejo tako obseg kot zahtevnost prenovitvenih del, kot tudi temeljita prenova stavbnega sklada. S tem povezano pa je predpogoj za dosego teh ciljev tudi z jasnimi cilji in mejniki podprta dolgoročna gotovost investitorjev, profesionalcev iz industrije ter porabnikov. In to je natančno tisto, kar mora zagotoviti nacionalna prenovitvena strategija.

3. Vključijo socialne pridobitve: nacionalne strategije so orodja da se omogoči gospodarstvu požeti številne ekonomske, socialne in okoljske pridobitve energetsko učinkovite prenove. Iz poročila projekta Renovate Europe pod naslovom „Številne pridobitve investiranja v energetsko učinkovito prenovo“ lahko preberemo da ima energetsko učinkovita prenova potencial, da ustvari do 2 milijona novih delovnih mest ter da spodbudi začetek rasti evropskega gospodarstva. Poročilo predvideva prihranke v obsegu 4 milijarde sodčkov nafte letno, občutna zmanjšanja izdatkov za energijo in izpustov toplogrednih plinov ter istočasno rast bivalnega udobja in ugodja. Države morajo z analizo cenovnih pridobitev dokazati da so izmerile in razumele svoje potencialne pridobitve, da lahko zagotovijo, da bodo le-te prenesene njihovim prebivalcem ter podjetjem.

Vlade evropskih držav si preprosto ne morejo dovoliti, da bi zamudile to priložnost da izboljšajo svoje gospodarstvo in življenje vseh ljudi, ki živijo, delajo in se učijo v evropskih stavbah. Zato prepoznajmo to priložnost!

facebooktwitter
GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
f: + 386 (0) 1 52 00 728

GBC Slovenia je član: