Stojan-Habjanic_CB

Stojan Habjanič

Predsednik organizacijskega odbora

 

Celovita trajnostna prenova stavb, ki omogoči učinkovito rabo energije, zdravju prijaznejše bivanje in veliko manj izdatkov v celotnem življenjskem ciklu je eden največjih izzivov in hkrati velika priložnost za gradbeno stroko in dvig blaginje v družbi.

Stavbni sektor je v Sloveniji področje za katerega so značilni okolju škodljivi izpusti ter neučinkovita raba energije. Hkrati tudi pri nas prihajajo v ospredje spoznanja o zdravju škodljivih učinkih bivalnega in delovnega okolja v katerih preživimo vsaj dve tretjini naših življenj.

Kot kažejo izkušnje v Evropi, investicije v celovito trajnostno prenovo stavb spodbudijo zeleno gospodarsko rast, prinašajo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo ter prispevajo k prestrukturiranju gospodarstva, torej k trajnemu zagonu gospodarstva in novim delovnim mestom. Obstoječ stavbni fond v Sloveniji tako zares predstavlja edinstveno priložnost za vse nas!

2. konferenco trajnostne gradnje usmerjamo od zelo splošnih tematik k ožje usmerjeni, a zato toliko bolj aktualni – trajnostni prenovi obstoječih stavb.

Pod sloganom “Obstoječe danes, prenovljene za jutri” bomo v kogresnem centru na Brdu pri Kranju zbrali ugledne tuje strokovnjake, ki bodo osvetlili področje trajnostne prenove z vseh vidikov, ne le energetske učinkovitosti, ampak tudi varovanja virov, zdravih bivalnih pogojev, ipd., ter vse to predstavili na primerih objektov, kot jih srečujemo v naši vsakodnevni praksi – javnih stavb, spomeniško zaščitenih objektov, stanovanjski stavb, poslovnih stavb iz “zlate dobe” gradbeništva .. , izpuščena pa seveda ne bodo tudi vprašanja financiranja teh posegov, predvsem s stališča uvajanja inovativnih rešitev.

Vabljeni, da se nam pridružite!

 

 


Trajnostna gradnja teži k zmanjšanju negativnih vplivov, hkrati pa gradi na prihodnjem razvoju področja. Skrbi za družbeno korist ter podpira gospodarstvo.


facebooktwitter
GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
f: + 386 (0) 1 52 00 728

GBC Slovenia je član: