Trajnostnost in uporaba obnovljivih virov
Holger König  ogled biografije

Podnaslov: Prenova in novogradnja šol v Nemčiji (Retrofit and new construction of schoolbuildings in Germany)

Predstavitev: Uporaba obnovljivih virov – lesa (ter iz njega izvedenih lesenih proizvodov, fasad, izolacij, oken, talnih oblog, pohištva, ipd.) ob prenovi in novogradnji je kljub številnim spektakularnim projektom dandanes še vedno redka oziroma izjema. Realizirana posodobitev osnovne šole in novogradnja gimnazije sta lahko dobra zgleda in spodbuda drugim projektom. Projekta bosta opisana in ocenjena z gospodarskega, energetskega, ekološkega in zdravstvenega vidika.

Podrobnosti projekta: Osnovna šola Gundelfingen

Rezultat evropskega raziskovalnega projekta TES EnergyFacade so bile prenove več stavb. Ena med njimi je bila osnovna šola v majhnem nemškem mestu Gundelfingen. TES EnergyFacade je lesen montažni gradbeni sistem za metode prenove, ki dosegajo visoke energijsko učinkovite standarde. V sodelovanju z raziskovalno skupino, obstoječimi regionalnimi izkušnjami in znanjem deluje kot „del paketa“ za vzpostavitev enotnih gradbenih standardov in s tem ustvarjene tržne koristi za proizvajalce in dobavitelje. Rezultati projekta so bili izhodišče za razvoj meritvenih tehnologij in neprekinjenih proizvodnih verig, kot tudi stroškovne učinkovitosti ter ekološko in energijsko učinkovitih metod za optimizacijo ovoja stavbe.

Osnovna šola Gundelfingen je bila zgrajena leta 1975. Fasada je bila, za tisti čas inovativno, izvedena iz jekla. Glede na visoke U-vrednosti in poškodbe na jekleni pločevini po skoraj 40 letih ni bila več primerna za uporabo. Zasnovo za prenovo oz. obnovo je naredil eden izmed članov raziskovalnega projekta, „lattke-architekten“ iz Augsburga. Obstoječa fasada šole je bila v celoti odstranjena ter zamenjana z montažnimi lesenimi elementi z izolacijo iz mineralnih vlaken (24 cm) ter troslojnimi okni. Zunanja fasada je bila zaradi usklajenosti s fasado obstoječe športne dvorane, ki se je ohranjala nespremenjena, izvedena iz cementnih plošč. Za zagotovitev neprekinjenega delovanja šole se je obnova šole lahko izvajala le med prazniki in med poletnimi počitnicami. Gradbena dela so skupno trajala le 10 tednov.

Podrobnosti projekta: Srednja šola Diedorf

Novograjena srednja šola na Bavarskem – v mestu Diedorf blizu Munchna, ki bo realizirana v marcu, je namenjna 900 – 1000 otrokom. Osnovna konstrukcija je iz lesa, prav tako so leseni fasada, notranje stene in stropovi. Energijsko pozitivna stavba bo imela po končani izvedbi zelo nizko U-vrednost vseh gradbenih elementov ovoja, optimizirano tehnično opremo ter zajeten nabor fotonapetostnih panelov. Stavba ustreza tudi novim pedagoškim potrebam (na primer odprte učilnice).

Integrirano načrtovan proces gradnje spremlja izračun LCC in LCA za štiri različice celotne stavbe. Vsi gradbeni proizvodi izpolnjujejo standarde BNB, raven kakovosti 4. Ob tem niso izključeni le proizvodi tipa SVHC (substances of very high concern – snovi z visoko stopnjo tveganja), ampak so istočasno minimizirani tudi izpusti visoko hlapljivih snov – VOC in formaldehidov.


Ponovitve omogočajo trajnostne rešitve (Aktivna hiša in Alliances kot rešitvi za trajnostno gradnjo)
Haico van Nunen (M. Sc. PhD) ogled biografije

Naloga gradbenega sektorja je omogočiti trajnostno gradnjo in bivanje za 21. stoletje ter še dlje. Da bi do tega prišli, pa moramo raziskati današnji način življenja in gradnje ter načine, kako jih spremeniti. A za dosego trajnostnega načina gradnje moramo spremeniti tudi naš način razmišljanja.

V vsakodnevni praksi to pomeni, da se mora življenska doba vsake stavbe podaljšati (vseživljenjsko razmišljanje), uporaba energije mora biti (skoraj) ničelna (aktivno razmišljanje) in uporaba surovin mora biti kar najbolj zmanjšana (ciklično razmišljanje). Ti koraki so nujni za zmanjšanje okoljskega vpliva stavbe.

Teza predavanja je ponavljanje. V preteklosti sta bili masovnost in masovna proizvodnja rešitvi za cenovno dostopna bivališča. Tudi danes optimizacija številnih pogodbenikov še vedno temelji na skoraj popolnoma istih principih, stavbnih zasnovah ali združevanju malih projektov v velike. A masovna proizvodnja ne more podati rešitev za težave tega obdobja. Želimo si individualnega pristopa. Našega lastnega okusa, naše lastne cene/kakovosti in naš lasten trenutek. Tako da moramo poleg masovne proizvodnje upoštevati tudi trenutek kupca, njegove razloge cene/kakovosti ter medsebojno zamenljivost sestavnih delov stavb. Na srečo pa se da zelo dobro uporabiti masovno proizvodnjo, temelječo na posamičnih sestavnih delih.

V opisanem primeru podjetja Montfort je bil ta sestavni del sicer zelo specifičen, a je uporabljen v številnih drugih hišah po vsej Nizizemski, zato se ga kljub temu lahko ponavlja. Glede na principe Aktivne hiše so njeni projektanti preverili, kako visoke cilje lahko doseže, in ti so sedaj lahko ponavljani. Obnova sestavnih delov odpira čisto novo področje v trajnostni gradnji. Lahko bi celo rekli, da obrne na glavo celotni gradbeni sektor: kaj je povpraševanje in kdo ima ponudbo zanj. Odpira nove možnosti za industrijo, ki lahko z njihove strani ponudi cenejše in boljše rešitve. Dopušča več svobode, tako pri trenutni izbiri kot pri kakovosti (večzančnost, raznolikost), prav tako pa ni več nobene potrebe po tem, da so vse stavbe izvajane istočasno, ampak se lahko dela tudi le eno samo. Rešitev resnično postavlja uporabnika stavbe v vlogo “šoferja”!

Ponavljanje, ki temelji na tipu ali na sestavnem delu, omogoča navzkrižni pristop, ter tako spodbuja inovativnost.

Povezava na celotno predavanje.


Uspešna implementacija kriterijev gradbene ekologije pri trajnostni prenovi obstoječe pisarniške stavbe na Dunaju
Dr. Thomas Belazzi  ogled biografije

Uvod

“bauXund forschung und beratung” (kar v prevodu pomeni „raziskave in svetovanje za zdravo gradnjo“) je na Dunaju locirano svetovalno podjetje, usmerjeno v svetovanje na področjih okolja in zdravja, s posebnim poudarkom na trajnostni gradnji ter trajnostnem porabništvu. V zadnjih 15 letih je bilo podjetje bauXund v pretežni meri usmerjeno v vprašanja gradbene kemije.

V podjetju so za minimiziranje uporabe strupenih kemikalij, kot so lahko hlapne organske spojine – VOC-ji, težke kovine ter PVC-plastika in hidrofluorkarboni, razvili poseben postopek. Poimenovali so ga “upravljanje izdekov in kemikalij“, njegova naloga pa je minimiziranje uporabe strupenih kemikalij, kot so hlapne organske spojine (VOC), mehčalci, težke kovine, PVC-plastika, ter HFC-ji, vsebovani v gradbenih materialih in kemikalijah. (organic solvent / VOCs, plasticizer, heavy metals, PVC plastic and HFCs- containing in building materials and chemicals) Ta postopek je bil uporabljen že v več kot 400-tih gradbenih projektih (stanovanjskih in pisarniških stavbah, šolah, vrcih, bolnicah, ipd.), in to tako pri novogradnjah, kot pri prenovah, vse skupaj pa v skupni površini preko 3.000.000 m². V teh projektih so imeli predstavniki podjetja bauXund možnost pokazati, da je mogoče za pribl. 90 & znižati raven hlapnih organskih spojin in da je prav tako mogoče za podoben odstotek zmanjšati vsebnost teh spojin v notranjem zraku stavb.

Postopek

“Upravljanje izdekov in kemikalij” je postopek za doseganje odlične kakovosti notranjega zraka ob istočasnem zmanjšanju okoljske obremenitve, povzročene z gradnjo, ter zmanjšanju zdravstvenih tveganj delavcev na gradbiščih. Postopka za upravljanje kemikalij in izdelkov sta v bistvu enaka, obstoječa iz 3 do 4 korakov.

V prvem koraku se skupaj z lastnikom stavbe določijo cilji gradbene ekologije. Naslednji je vključitev teh kriterijev v ponudbeno dokumentacijo, ne da bi ob tem opredelilii posamezne proizvode, tako kot to zahteva zakonodaja za razpise. V zadnjem koraku je le še treba poskrbeti, da so vsi ti zadani cilji v resnici izvedeni tudi na gradbišču. Da se to doseže, morajo obrtniki obveščati bauXund o imenih vseh proizvodov, ki jih nameravajo uporabiti, da se preverja, ali njihove lastnosti odgovarjajo zahtevam razpisne dokumentacije. Če je to tako, so izdelki potrjeni, če pa ni, morajo izvajalci del predlagati alternativne izdelke ter jih ponovno predložiti v odobritev bauXundu. Seznam ustreznih proizvodov je nato poslan nadzorniku gradbišča, da lahko še z njegove strani preverja ali so izdelki resnično vgrajeni.

Prenova stavb z gradbeno ekologijo

Odličen primer prenove obstoječe stavbe z uspešnim nadzorom gradbene ekologije je pisarniška stavba v središču Dunaja, na naslovu Biberstrasse 3. 4-nadstropna stavba s površino pribl. 3000 m2 je stara skoraj 150 let ter je bila pred prenovo uporabljana kot pisarniška stavba. Po prenovi je bila stavba ponovno predana najemnikom. Njen arhitekturni cilj je bil sodobna, neprekinjena pisarniška struktura z visoko energetsko učinkovitostjo v okviru zgodovinske stavbne lupine. Za dosego visokih gradbeno-ekoloških ciljev je bilo najprej treba preveriti, če so v stavbi ostanki strupenih snovi, kot je npr. azbest, katerega na srečo ni bilo. V nadaljevanju je bila skupaj s projektantsko skupino razvita zasnova prepoznave čistih gradbenih proizvodov, kot tudi nekatera kritična vprašanja, ko je na primer potencialna raba topil. Če se je slednje izkazalo, so se tako dolgo iskale ustrezne alternativne možnosti, dokler se niso našle.

Cilji gradbene ekologije so bili nato vključeni v razpisno dokumentacijo. Kritična vprašanja projekta Biberstrasse so bila v posebnih lakih za lesena okna, lesenih notranjih oblogah kot so na primer stenske plošče, vrata in parket, antikorozivnih premazih brez težkih kovin in z nizko vsebnostjo hlapnih organskih spojin (VOC), lepilih z nizko stopnjo izpustov ter izogibanju uporabe PVC in HFC izdelkov.

Med gradnjo je bil vzpostavljen podroben načrt nadzora nad gradbeno ekologijo, ki je bil tudi v celoti izveden in strogo upoštevan. Zahvaljujoč dobri pripravi je izvedba potekala brez večjih težav ter je bila v največji meri zaslužna za uspešno realizacijo zadanih ciiljev. Meritve kakovosti notranjega zraka, ki jih je izvedel neodvisen laboratorij, so pokazale dobro kakovost le-tega.

Kot dokaz splošnih izjemnih lastnosti gradbene prenove je bil objekt tudi certificiran s stavbno oznako avstrijskega okoljskega ministrstva, poimenovano “klima:aktiv” in to z najvišjim možnim dosežkom – zlatim priznanjem.


Stara pošta – prva italijanska vladna stavba v pasivnem standardu
Dr. Michael Tribus  ogled biografije

Obnova in preureditev poslopja nekdanje pošte v vladne pisarniške prostore, s posebnim poudarkom na bivalnem ugodju zaposlenih v stavbi.

Vlada province Južna Tirolska je studiu Michael Tribus Architecture leta 2003 zaupala preureditev stavbe nekdanje pošte v Bolzanu v sodobno pisarniško stavbo za potrebe vladnih agencij. Gradbena dela na poslopju, ki stoji v neposredni bližini železniške postaje, so se začela avusta 2004 in končala maja 2006, ko so se omenjene vladne agencije vselile. Celotna obnova in nadgradnja dveh nadstropij v skupnem obsegu 20.000 kubičnih metrov sta bili izvedeni v pasivnem gradbenem standardu.

Poslopje nekdanje pošte predstavlja prvo javno pasivno stavbo v Italiji z izračunano porabo 1 litra kurilnega olja na kvadratni meter. Za primerjavo: za Južno Tirolsko je zakonsko predpisan minimalni standard pod nazivom “Klimahaus C” s porabo 7 litrov kurilnega olja. Zaradi visokih prihrankov energije so se posledično znižali vsi operativni in na to vezani drugi stroški za ogrevanje in hlajenje za kar 90 odstotkov, ob tem ko so bili dodatni gradbeni stroški zaradi dosega meril pasivne gradnje le 5 odstotkv višji v primerjavi z gradbenimi stroški za zakonsko predpisane stavbe standarda “Klimahaus C”. Seveda mora biri ob tem posebej poudarjena vloga stavbe Južno Tirolske vlade kot vzorčnega modela za energetsko učinkovite stavbe.

Originalno poslopje pošte je bilo zgrajeno leta 1954 kot trinadstropna stavba ter leta 1975 nadgrajeno za dodatno zgornje ndstropje. Slednje je bilo ob prenovi porušeno ter nadomeščeno z dvema dodatnima etažama masivne konstrukcije do višine skupno pet etaž.

V pritličju objekta so vhod, konferenčna in seminarske dvorane ter večji prostor, ki je namenjen rasztavam. Vladne pisarne lokalnega Ministra ter oddelkov za Urbanizem ter Okolje in Energijo so našle prostor v preostalih 4 zgornjih etažah.

Osnovni karatker obstoječe stavbe, to je kompakten volumen s strogo urejenim ritmom odprtin, je bil ohranjen tudi pri novoizgrajrnih etažah. Kot nasprotje obstoječemu, formalno zelo preprostemu slogu strukture je bila nova fasada razvita na razgiban način z drugačno obravnavo okenskih špalet. Le-te so postale z diagonalnim rezanjem toplotne izolacije, ki je imelo tako formalne kot funkcinalne razloge, osnoven oblikovalski element. Oblikovna zasnova vpeljuje diagonalno spodrezovanje špalet za 60 oz. 120 cm z rezanjem toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena debeline 35 cm na licu mesta. Oblika tudi sledi funkciji, tako da diagonalno odrezane špalete omogočajo odpiranje pogledov iz stavbe v horizontalni smeri ter povečujejo vpad sončnih žarkov v nižja nadstropja v vertikalni smeri. V zgornjih etažah so špalete ostale zaprte, da se je lahko izkoristila debelina izolacije kot konstrukcijski senčni element za zmanjšanje vpoda toplote.

Pasivni standard stavbe je zagotovljen z namestitvijo visoko učinkovitega stavbnega ovoja. Obstoječe opečne stene so bile dodatno izolirane s 35 cm ekspandiranega polistirena (EPS – Lambdapor 0,035 W/mK), ki zagotavlja U-faktor 0.9 W/m²K.

Okna stavbe so bila zamenjana s trislojnimi glaziranimi paneli (U-faktor=0,79 W/m²K), ki zaokrožujejo visoko kakovosten zunanji ovoj stavbe. Špranje med okni in zidovi so bile skrbno zatesnjene z vezanimi ploščami, da se je dosegla ustrezna zrakotesnost konstrukcije ter da se je izognilo izgubam skozi nezatesnjene stike.

S tako debelo toplotno izolacijo je bilo prav tako omogočeno, da se ne namesti “tradicionalen” ogrevalni sistem. Za ugodje uporabnikov je tako “odgovoren” le komforten prezračevalni sistem z visoko učinkovito rekuperacijo, ki se istočasno uporablja tudi za ogrevanje in hlajenje pisarn. Za zagotavljanje maksimalnega bivalnega ugodja le-ta omogoča vsem uporabnikom stavbe svež zrak ter individualno ogrevanje oz. hlajenje vsake posamezne pisarne ločeno. Ogrevalni sistem za ogrevanje celotne stavbe pa ni prav nič večji od sistema, potrebnega za ogrevanje ene same individualne hiše.

Lastnik: Vlada Južne Tirolske v Italiji

Arhitekt: Michael Tribus Architecture – dr. Arch. Michael Tribus


Financiranje energetske učinkovitosti in virov obnovljivih energij v stanovanjskem sektorju
Adrian Balaci  ogled biografije

Financiranje energetske učinkovitosti in virov obnovljivih energij v stanovanjskem sektorju je tematika, ki je izredno aktualna in kot taka tudi velik izziv, V predstavitvi bo pozornost usmerjena v dva posebna finančna modela, ki sta se izkazala kot referenčna za doseganje pričakovanih rezultatov. Prav tako bo prikazanih nekaj izzivov, s katerimi se lahko srečajo razvijalci pri poskusih, da soočijo interese lastnikov stanovanj, bank in ponudnikov prenovitvenih tehnologij ter v nadaljevanju nekaj najpogostejših napak pri političnih odločitvah in razvoju trga na tem področju. Predavanje se bo zaključilo s prikazom poučnih praktičnih izkušenj iz različnih držav.


Vseevropska raziskava „Barometer zdravih bivališč“
Ingrid Reumert  ogled biografije

Kor družba veliko vemo o tem, kako stavbe vplivajo na okolje. Prav tako kar nekaj vemo o tem, kako stavbe učinkujejo na človeka. A po tradiciji le malo vemo o navadah in obnašanju ljudi, ki živijo in delajo v teh stavbah.

Ambicija pobudnikov raziskave „Barometer zdravih bivališč“ je, da poda boljši uvid v stanje evropskih domov ter da v tem pogledu da pravico govora tudi Evropejcem. Katere so njihove vrednote? Kakšne so njihove želje in obnašanje? In kaj načrtujejo narediti s svojimi domovi v bližnji prihodnosti?

„Barometer zdravih bivališč“ je vseevropska raziskava, ki se je izvajala v 12 državah članicah na vzorcu 1000 ljudi iz vsake države. Vključena sta bila dva neodvisna inštituta, z akademskega vidika pa je potek spremljal prof. Wegener iz Univerze Humboldt v Berlinu. Vendar je leta 2014 izvedena raziskava, katere rezultati so bili objavljeni kot „Barometer zdravih bivališč 2015“ šele njena prva izdaja, saj je načrt da se od sedaj dalje izvaja vsako leto. Njeni avtorji so prepričani, da lahko barometer odpre nove perspektive v razgovorih o stavbah, ter da lahko tako znanstveniki kot zakonodajalci in gradbeni profesionalci veliko pridobijo iz izsledkov poročila.

Med prvimi, ki bodo seznanjeni z ugotovitvami raziskave, bodo tudi udeleženci slovenske konference trajnostne gradnje.


 

facebooktwitter
GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
f: + 386 (0) 1 52 00 728

GBC Slovenia je član: